Blankett för att anmäla IAESTE-plats

Länk till blankett för att anmälla plats finns nedan – Offer of training form. Vänligen skicka denna till iaestesweden@chalmers.se

Vi rekommenderar att kravprofil och arbetsbeskrivning görs så tydlig och så utförligt som möjligt – ju tydligare, desto bättre förutsättningar för oss att matcha fram bästa tänkbara kandidat. Tveka inte att kontakta oss via ovanstående e-post om du har frågor!

Offer of training form 2017