IAESTEs service och villkor

Vad innebär ett utbyte i praktiken för en arbetsgivare? Vem tar ansvar för vad?

1. Medlemskap och avgifter

• Medlemsavgiften för IAESTE Sverige är endast 6000 kr/år, oavsett hur många utbytespraktikanter du som arbetsgivare tar emot.
• Önskar du ta emot en specifik student, som inte ingår i IAESTE:s utbyte – en s.k. ”reserverad plats”, är kostnaden 6000 kr/student.

I avgifterna ingår kostnader för ansökan hos Migrationsverket och all annan administration som IAESTE handhar, se vidare punkt 5 nedan. För varje utländsk student som ett företag, institution eller myndighet tar emot får en svensk student chansen att resa ut på internationell praktik – du bidrar därmed till värdefullt utbyte av idéer, kultur och kompetens! IAESTE arbetar alltid för att hitta flexibla lösningar utifrån dina önskemål – tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

2. Att anmäla en plats – utforma en arbetsbeskrivning med kravprofil

• Beskriv utförligt och tydligt vilka kvalifikationer ni söker och vilka arbetsuppgifterna kommer att vara. Blankett för att anmäla plats hittar du här. Blanketten skickas till iaestesweden@chalmers.se
• Specificera önskad utbildningsnivå och inriktning, krav på tidigare praktisk erfarenhet, språkkunskaper eller annan kompetens. Önskemål om studenter från särskilda länder eller regioner kan även lämnas.
• Ange vilken period som är aktuell, inom tidsramen 2-18 månader. Det är möjligt att lämna öppet för eventuell förlängning, men den totala praktiktiden får vara max 18 månader. Praktiken kan börja och sluta vid vilken tidpunkt som helst på året.
• Utse en handledare/huvudansvarig för praktikplatsen.
• Specificera lön. Denna bör ligga på minst 15.000 kr i månaden före skatt. Sociala avgifter tillkommer på detta precis som om det hade rört sig om en vanlig löneutbetalning.
• Lärosäten har många gånger möjlighet att betala ut lön som stipendium istället för lön. Eftersom dessa är skattefria ligger miniminivån i dessa fall på 12.000 kr i månaden.
• Om arbetsgivaren erbjuder andra förmåner, exempelvis bostad eller luncher, kan minimilönen sänkas med det belopp som förmånerna motsvarar.

3. Rekrytering och kontrakt

• Utifrån arbetsgivarens profil matchar IAESTE fram en eller flera kandidater som motsvarar önskemålen.
• Meddela IAESTE om du som arbetsgivare önskar få en eller flera kandidater presenterade för dig – om du vill att IAESTE gör urvalet åt dig eller om du vill styra det själv.
• Arbetsgivare har om så önskas möjlighet att göra egna intervjuer eller tester med kandidater. IAESTE kan även intervjua kandidater för att exempelvis kontrollera språkkunskaper om arbetsgivaren så önskar.
• Du som arbetsgivare har alltid sista ordet om du vill godkänna en föreslagen student eller inte.
• Efter ett godkännande skriver arbetsgivaren under ett IAESTE/praktikkontrakt som bekräftar arbetsperiod, handledare och lön. Möjlighet finns även att skriva ett eget kontrakt med praktikanten, t.ex. rörande sekretess.

4. Efter praktiken

• Arbetsgivaren fyller i en utvärdering som skickas till IAESTE-kansliet.

5. Vilken service erbjuder IAESTE genom ett medlemskap?

• Tillgång till vårt omfattande studentnätverk med kvalificerade studenter inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och ekonomi i över 80 länder i samtliga världsdelar.
• Hjälp att matcha fram rätt student för platsen – vi erbjuder flexibla och skräddarsydda lösningar utifrån arbetsgivarens behov och önskemål.
• Ordnar med visum och arbetstillstånd hos Migrationsverket, ansökningskostnaden ingår i medlemsavgiften. Genom vår etablerade roll som praktikplatsförmedlare går visumprocessen vanligtvis betydligt snabbare än om en arbetsgivare skulle sökt själv hos Migrationsverket. Oftast kommer ett beslut inom ca en månad från ansökningsdatum.
• Ordnar samordningsnummer och särskild inkomstskatt (SINK) till praktikanten hos Skatteverket. Praktikanter betalar vanligen 20 % i skatt på inkomsten.
• Ordnar bostad till praktikanten. Hyran betalas av studenten själv, såvida inte arbetsgivaren väljer att erbjuder detta som en förmån.
• Ger den inkommande studenten tryggheten av IAESTE:s studentnätverk – vi finns representerade med lokala kommittéer på 7 platser i Sverige: Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå.
• De lokala kommittéerna ordnar med sociala aktiviteter för studenterna och hjälper till med olika praktiska saker som att öppna bankkonto. De möter upp praktikanten redan vid ankomsten och finns till hands under hela praktikperioden.
• Studenterna har med sig heltäckande försäkring – arbetsgivaren behöver inte stå för detta.