Om IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience är en internationell ideell organisation som arbetar med betalda praktikutbyten världen över. De flesta av våra internships finns inom tekniksektorn, det naturvetenskapliga området eller på arkitektkontor, men bredden är större än så. Vi finns representerade i närmare 90 länder i alla världsdelar och för att se en komplett lista över alla medlemsländer, klicka vidare till IAESTEs internationella hemsida här!

Sedan starten 1948 har över 350.000 studenter fått chansen att åka på utvecklande utbyten genom IAESTE. Vi har under dessa år arbetat mot samma mål – att bidra till kulturella och kunskapsmässiga utbyten över nationsgränserna och att föra studenter och arbetsgivare i olika länder närmare varandra.

IAESTEs verksamhet bidrar till att:

  • Studenter inom högre utbildning får kvalificerad praktisk erfarenhet relaterade till sina studier.
  • Arbetsgivare får kompetenta och motiverade praktikanter som för verksamheten framåt och bidrar till att utveckla företagens internationella nätverk.

För mer information om vad IAESTE kan erbjuda dig, tryck här om du är student i Sverige och här ifall du arbetar på ett företag, en myndighet eller på ett universitet!