IAESTE Sverige

Sverige var med och grundade IAESTE vid Imperial College i London 1948, tillsammans med 9 andra länder. Sedan dess har vi – i samarbete med svenska företag, lärosäten och myndigheter – tagit emot flera tusen praktikanter från hela världen och gett lika många svenska studenter chansen att åka på kvalificerade internships utomlands. Vi samarbetar med allt från små, nischade företag som exempelvis Hot Disk till lärosäten som Chalmers, myndigheter som Trafikverket och storföretag som Volvo och Scania.

IAESTE Sveriges styrelse består av ordföranden Maria Linna Angestav från Universitets- och högskolerådet (UHR), nationella sekreteraren samt representanter från lärosäten, företag och lokalkommittéer.

Vårt kansli finns på Chalmers i Göteborg och administreras av nationella sekreteraren Anders Fredén. På lokal nivå drivs organisationen av studenter i lokalkommittéer och våra två nationella koordinatorer. De nationella koordinatorernar samordnar arbetet mellan lokalkommittéerna, vilka finns i sju städer: Lund, Linköping, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå.

IAESTE Sverige är medlemmar i internationella IAESTE a.s.b.l. som lyder under Luxembourglagen för ideella organistaioner. För mer information om IAESTE internationellt, besök www.iaeste.org.