Deltagande lärosäten

IAESTE Sverige har idag 8 medlemslärosäten med sju lokalkommittéer på dessa:

Vid dessa lärosäten (bortsett från SLU) finns lokala studentkommittéer som arbetar med att ordna praktikmöjligheter för svenska och utländska studenter, anordna evenemang och göra reklam för IAESTE. Genom att arbeta för IAESTE får studenterna själva också förtur att åka iväg på utbyten genom oss.

Medlemsavgiften är 20.000 kr/år för lärosäten med lokalkommitté och 5000 kr/år för övriga lärosäten. Studenter från universitet och högskolor som är betalande medlemmar i IAESTE får förtur till våra platser. Vi rekommenderar att de lärosäten som inte har en egen kommitté istället har en kontaktperson för IAESTE – det kan vara antingen en student eller en administratör/studievägledare.

Önskar ditt lärosäte bli medlem i IAESTE? Vill ni starta en egen lokalkommitté? Välkommen att höra av dig till nationella sekreteraren Anders Fredén för mer infomation via tel. 031-772 23 56 eller e-post sweden@iaeste.se