För studenter

lkbildumeå

 

IAESTE förmedlar internships i över 80 länder – i första hand för teknologer, naturvetare och arkitekter. Vi har dock även en del andra platser inom exempelvis ekonomi. Platserna varierar i längd – de kan vara allt från 2 till 18 månader långa, men de flesta är 3-6 månader. Det finns platser som passar högskolestudenter oavsett årskurs. I vissa fall går det äockså att kombinera internships med examensjobb.

IAESTE hanterar det administrativa arbetet och hjälper dig att ordna med arbets- och uppehållstillstånd, skatt och försäkringar. Den lokala IAESTE-kommittén i det land du åker till hjälper till med boende och anordnar olika sociala aktiviteter. Som trainee får du en månadslön som skall täcka levnadskostnaderna i det landet du åker till och räcka till lite extra fickpengar. Du betalar själv kostnader för resan, uppehälle, eventuella visum och försäkring.

När du återvänder från sina IAESTE-internships, skriver du en s.k. Trainee report och en reseberättelse för att dela med dig av dina erfarenheter. Först då har du fullföljt din praktik och här kan du läsa reseberättelser från tidigare års studenter.

Internationella IAESTE håller även en årlig videotävling. 2013 vann vår student Emil Ljungberg tävlingen med denna video.

Genom att engagera dig i en av IAESTEs lokalkommittéer kan du samla ihop poäng som ger dig förtur vid ansökan. IAESTEs lokalkommittéer finns i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.