Ansökan

Så här ansöker du!

IAESTE Cykeln

- här börjar din resa!

IAESTE är ett utbyte av praktikplatser mellan alla medlemsländer. Våra praktikplatser kan bli tillgängliga närsomhelst på året men flest internships finns att söka i februari. Även under resten av året, i synnerhet mars-maj finns som regel många platser att söka. Tveka inte att skapa ditt konto på iaeste.net och se vad som finns tillgängligt just nu! 

Du har även möjlighet att skicka in en intresseanmälan 10 september – 10 november varje år. Denna är inte obligatorisk eller bindande men ger oss värdefull information om vilka platser som efterfrågas och du får ett meddelande av oss då det är sagt att söka. 

Listan visar en typisk IAESTE-cykel. Utförligare detaljer om alla steg finns längre ned. 

 1. Skapa konto

  Skapa ett konto på vår sökportal iaeste.net. Här kan du se alla tillgängliga internships och hitta just ditt. När du skapar ditt konto så var noga med att fylla i ALLA detaljer.

 2. Application

  När du hittat det/de internships du vill söka måste vi låsa upp det för dig. Skicka ett mejl till iaestesweden@chalmers.se med den kod som benämner platsen. Mer om vad ansökan skall innehålla hittar du längre ner.

 3. Nomination

  En eller flera studenter nomineras av IAESTE till arbetsgivaren. Ibland väljer de att ha en intervju över telefon eller videosamtal innan de accepterar.

 4. Acceptance

  Arbetsgivaren har alltid sista ordet när det gäller vilken student som får platsen. Om eller när en arbetsgivare gett dig en plats får du hjälp med visumansökan, annat pappersarbete samt boende av IAESTE.

 5. Traineeship

  Dags för äventyr! Både IAESTE Sverige och IAESTE i ditt mottagande land finns här för dig! Vi vill även hemskt gärna höra om dina upplevelser!

Så här funkar portalen!

Skapa ett konto

Klicka på Register as a Student. Din IAESTE Committee är Sweden. Klicka Submit och logga in med lösenordet som skickats till din mejl. Vi rekommenderar att du ändrar ditt lösenord.

På startsidan kommer du se ett meddelande om att din profil behöver verifieras, vilket bara kan göras om alla uppgifter är ifyllda.

Klicka på Ditt namn och välj My profile. Fyll i alla uppgifter och klicka Send for Verification. Nu kommer IAESTEs kansli kunna godkänna ditt konto och sedan kan du bläddra bland internships.

Hitta och ansöka till internships

All information om arbetsuppgifter och kompetenskrav finns i Student PDFNär du hittat det internship du vill söka så skall du skicka ett mejl till iaestesweden@chalmers.se med internshipets referensnummer och din ansökan som PDF så att IAESTEs nationella sekreterare kan öppna ansökan. Du får söka max 5 internships i ordinarie ansökningsperiod (februari) och de skall vara i prioritetsordning.  Du kommer kunna göra mindre förändringar i din ansökan när du ska ladda upp den på iaeste.net. Exempel på mejl om du vill söka fler än ett internship: 

Hej! Jag vill söka följande platser i ordningen: 

 1.  SE-2017-1220
 2. BO-2014-S39
 3. JA-2017-9411
 4. CH-2017-029-LZ
 5. IN-2017-3928-KU

Hälsningar Student

Ditt internship kommer hamna överst på sidan i listan Active Nominations. Nu kan du färdigställa din ansökan. Fyll i fälten i de olika flikarna för att generera Student Nomination Form via knappen Print Documents och sedan skriva ut det under fliken Student Documents.

Ansökan skall vara på engelska och innehålla: 

 • Signerat Student Nomination form
 • Ett ansökningsbrev riktat till arbetsgivaren
 • CV
 • Registreringsintyg som visar att du är inskriven vid en högskola
 • Betygsutdrag
 • Passkopia
 • För vissa länder: Engelskatest eller intyg som styrker kunskaper i engelska
 • För vissa länder är rekommendationsbrev en fördel, bifoga om du har!
 • För arkitekter: Portfolio

Lägg alla dina dokument i en PDF och ladda upp som Nomination Document.

Din ansökan kommer att granskas och du blir informerad när beslut tas. Håll koll på din mejladdress som du registrerat dig med.

Prioriteringsordning

Ansökan skickas till IAESTE Sverige som granskar din ansökan. Därefter görs en helhetsbedömning baserat på vad arbetsgivaren skrivit i internship-beskrivningen. 

Om två studenter bedöms vara lika kvalificerade för ett internship prioriteras den utan tidigare internationell erfarenhet i enlighet med IAESTEs syfte att främja detta.

Studenter som varit aktiva i och engagerade för IAESTE Sverige i minst 18 månader får tillgång till platserna som släpps i februari lite tidigare än resterande studenter. 

Studenter som ordnat en praktikplats till IAESTE i Sverige har rätt till en s.k prio-plats. Då ett CV+önskemål skickas med till Annual Conference i januari för att hitta en perfekt plats. Denna studenten har sedan förtur att söka sin prio-plats. Detta innebär att IAESTE Sverige matchar fram en skräddarsydd plats som så långt som möjligt motsvarar studentens önskemål.