IAESTE Linköping, LiU

Vill du engagera dig i IAESTE?

Nu har våra antagningen till nästa års kommitté öppnat. Hos oss får du värdefulla erfarenheter, chansen att lära känna nya människor från alla världens hörn. Beroende på vilken post eller utskott du söker så kommer du att få göra olika uppgifter och på så sätt lära dig nya erfarenheter som du kan ta med dig resten av livet.

Du kommer att få lära dig hur man arbetar mot företag för att säkra ett internship, kommittéarbete samt mycket mer. Varje år hålls även två nationella träffar på olika platser i Sverige där alla medlemmar i hela Sverige träffas, håller workshops och har kul ihop. Detta är ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter med övriga kommittéer runt om i Sverige. Är du fortfarande inte övertygad? Kolla då in vår video om hur trainees trivs på sina arbetsplatser så kanske du får inspiration till att söka till kommittén så att du senare får möjlighet att åka ut på internships.


Ansök till kommittén 2016/2017 här

Du är även välkommen förbi vårt föreningsrum under måndagsluncherna om du har frågor om posterna eller något annat. Rummet ligger en trappa ner med dörr ut mot Baljan.

Poster som kan sökas:

Ordförande
Som Ordförande får du möjlighet att arbeta både lokalt, nationellt och internationellt. Du leder kommitténs möten och håller kontakten med IAESTE Sverige och de övriga lokalkommittéerna. Som Ordförande finns det många möjligheter för internationella workshops och ett brett internationellt kontaktnätverk.

Vice ordförande
Som Vice Ordförande agerar du spindeln i nätet. Du hjälper Ordförande i dess roll och agerar som ställföreträdare vid behov. Som Vice Ordförande finns det möjligheter att även arbeta nationellt och internationellt.

Kassör
Som Kassör ansvarar du för att förvalta och redovisa lokalkommitténs ekonomi. Det är också du som planerar och ansvarar för kommitténs budget som i sin tur utgör en del i IAESTE Sveriges budget. Som Kassör har Du mycket kontakt med IAESTE Sverige.

Jobraisinggruppen
Jobraisinggruppen leder sökandet efter nya kontakter med företag för att skapa fler Internships hos företag i Sverige som sedan byts ut mot eftertraktade platser utomlands. Här finns många möjligheter att knyta företagskontakter. Två gånger per år åker du på workshops med representanter från de andra lokalkommittéerna för att utveckla ditt och kommitténs arbete.

Näringslivutskottet
Näringslivutskottet ansvarar du för samarbetet med företag. Du söker sponsorer och anordnar företagsevent. Här finns många möjligheter att knyta företagskontakter. För att utveckla ditt arbete finns det möjligheter att åka på workshops tillsammans med andra lokalkommittéer.

Marknadsföringsutskottet
I marknadsföringsutskottet får du möjligheten att använda ditt kreativa sinne. Ditt ansvar är att marknadsföra IAESTE. Du ansvarar för trycksaker, mässor och att IAESTE syns på universitetet. Du har även möjlighet att arbeta med marknadsföring på nationell nivå för IAESTE Sverige.

Sekreterare
Som sekreterare är ditt huvudsakliga ansvar att föra mötesprotokoll och se till att övriga i kommittén har tillgång till dessa.

Eventutskottet
Eventutskottet är ansvarig för skapandet av aktiviteter för att gynna team building inom organisationen, utöver detta ansvarar eventutskottet även för omhändertagandet av trainees som kommer till Linköping. Detta innefattar ordnande av logi samt hålla i aktiviteter för de nyanlända som kommer.

Alumniansvarig
Ansvarig för skapandet av dokument av IAESTE alumner och skapandet av möjligheter till att samverka med dem.
Kontakt

IAESTE Linköping
Kårallen
581 83 Linköping

Ordförande Erik Po
Vice ordförande Zen Dinha
Kassör
Sekreterare Camilla Huynh
Marknadsföringsansvarig Mattias Ohlsson
Eventansvarig Dimitar Vasilev
Kommitéemedlem Pascal Fahrni
Kommitéemedlem Rakesh Tummalapally
Kommitéemedlem Markus Engren IMG_0129