IAESTE Lund, LTH

//

Foto: TLTH:s kårfotograf Henrik Pettersson

Ett engagemang i Lunds lokalkommitté ger dig mycket tillbaka!
Det vi gör är att marknadsföra IAESTE på Lunds Tekniska Högskola och i Skåneregionen. Vi ordnar dessutom praktikplatser åt utländska studenter på företag i regionen. Något som ger dig möjligheten att knyta kontakter på intressanta företag inom ditt intresseområde. I arbetet åker vi även på både nationella och internationella konferenser tillsammans med andra lokalkommitéer.

För varje internship vi ordnar på ett svenskt företag kan vi skicka ut en svensk student på praktik i utlandet. Att göra sin praktik genom IAESTE innebär en internationell och kvalificerad arbetslivserfarenhet inom ditt studieområde, något som kan vara avgörande för framtida jobbmöjligheter.

Vi tar även emot praktikanterna när de kommer hit och ser till att de har det riktigt bra t.ex. genom att anordna fester, visar staden och hittar på andra roliga aktiviteter.

Det finns en rad goda skäl att engagera sig i IAESTE, här följer några argument till varför just Du ska gå med:

  • Du får förtur när du söker internships utomlands genom IAESTE
  • Du får möjlighet att knyta många viktiga kontakter med företag inför ditt framtida arbetsliv
  • Du får möjlighet att utvecklas som person inom kommitténs olika poster och det finns möjligheter att klättra inom organisationen
  • Du får åka på nationella möten och träffa medlemmar från andra lokalkommittéer runt om i Sverige
  • Du erbjuds en möjlighet att ha en roligare studietid här i Lund, eftersom du kommer att träffa nytt och trevligt folk i vår lokala kommitté

Hör av dig till lokalkommitténs ordförande för att kasta dig in i den spännande värld som IAESTE utgör!

Vänliga hälsningar

Theodor de Sousa
Ordförande LK Lund
lund@iaeste.se