Ansök till internships

Please note that it is only possible for Swedish citizens to apply for IAESTE Sweden’s placements. The exception is if you are studying a 3-year Bachelor’s programme in Sweden, in this case you are also eligible to apply. International Master’s students and other exchange students studying a maximum of 2 years should get in touch with IAESTE in their home countries to find out about internship possibilities.

Så ansöker du till IAESTEs platser

Ordinarie ansökningstid för 2017-års platser är 1 – 28 februari 2017.

Börja med med att skapa ett konto på www.portal.iaeste.se

Följande dokument skall laddas upp på ditt konto – i pdf-form och på engelska:

  • Ett ansökningsbrev per plats du söker – blir du nominerad får du då möjlighet att skriva ett mer specificerat brev.
  • CV
  • Betygsutdrag, stämplat/underskrivet av behörig person på lärosätet, alternativt utdrag med verifieringslänk.
  • Registreringsintyg som visar att du är inskriven vid en högskola.
  • Passkopia – ska laddas upp om du blir nominerad till plats.

Du kan söka max 5 platser åt gången – om du får avslag på platserna ges du möjlighet att söka på nytt. Glöm inte att prioriteringsordningen är viktig.

De ansökningsdokument som bifogas ska tydligt visa att du uppfyller kraven på de kvalifikationer som ställs av arbetsgivaren, till exempel studieinriktning, språkkunskaper, datakunskaper och tidigare erfarenhet. I de fall det krävs arbetslivserfarenhet ska intyg om detta bifogas.

En av uppladdningslänkarna heter ”subject description” – här kan du ladda upp information om tagna kurser eller ditt registeringsintyg.

I vissa fall ska ansökan kompletteras med en portfolio. Detta gäller främst arkitekt- och designjobb –  portfolios kan skickas in digitalt till iaestesweden@chalmers.se – ange platsens referensnummer i mailrubriken.

Hur görs urvalet?

IAESTE Sverige väljer utifrån en helhetsbedömning av ansökan – brev, erfarenheter och betyg – vem som ska nomineras till en specifik plats. När nomineringen gjorts är det upp till arbetsgivaren att godkänna eller avslå ansökan. Den som blivit nominerad har dock i regel goda chanser att få platsen.

Om du engagerar dig i någon av IAESTEs lokala kommittéer eller ordnar en traineeplats åt en utländsk student vid ett svenskt företag, så får du poäng som ger förtur vid ansökan. Poängen ska intygas av din lokala IAESTE-ordförande genom mail till iaestesweden@chalmers.se

Platser året om

Förutom de platser som dyker upp på portalen i februari får vi löpande in platser från olika länder året om. Dessa platser är ofta, till skillnad från våra ”egna” platser, öppna för sökande från alla IAESTEs länder. Detta innebär att konkurrensen kan vara hårdare, men här finns fortfarande goda möjligheter att få resa ut på praktik. Håll utkik på IAESTE Sveriges Facebooksida eller kontakta iaestesweden@chalmers.se så kan du få hela listan på platser som ligger ute just nu.