Ansök till internships

Så ansöker du till IAESTEs platser

Ordinarie ansökningstid för 2018-års platser är 1 – 28 februari 2018.

Året runt finns även platser på vår internationella Exchange Platform. Välkommen att registera dig där – bekräfta registreringen genom att maila oss på iaestesweden@chalmers.se  – hittar du sedan någon plats du vill söka genom Exchange Platform, maila oss för att gå vidare i processen. Håll även gärna utkik på IAESTE Sveriges Facebooksida där tillfälliga platser också utannonseras.

En ansökan ska innehålla följande dokument – i pdf-form och på engelska:

  • Ett ansökningsbrev riktat till arbetsgivaren
  • CV
  • Betygsutdrag underskrivet av behörig person på lärosätet, alternativt utdrag med verifieringslänk
  • Registreringsintyg som visar att du är inskriven vid en högskola
  • Passkopia – ska laddas upp om du blir nominerad till plats
  • I vissa fall: Engelskatest eller intyg som styrker kunskaper i engelska (vissa länder kräver detta)

Via Exchange Platform kan du endast söka en plats åt gången. Söker du i den årliga ansökningsoimgången i februari kan du där söka max 5 platser – tänk på att prioritetsordningen här är viktig. Om du senare får avslag på platsen eller platserna ges du möjlighet att söka på nytt.

De ansökningsdokument som bifogas ska tydligt visa att du uppfyller kraven på de kvalifikationer som ställs av arbetsgivaren, till exempel studieinriktning, språkkunskaper, datakunskaper och tidigare erfarenhet. I de fall det krävs arbetslivserfarenhet ska intyg om detta bifogas.

I vissa fall ska ansökan kompletteras med en portfolio. Detta gäller främst arkitekt- och designjobb –  portfolios kan skickas in digitalt till iaestesweden@chalmers.se – ange platsens referensnummer i mailrubriken.

Hur görs urvalet?

IAESTE Sverige väljer utifrån en helhetsbedömning av ansökan – brev, erfarenheter och betyg – vem som ska nomineras till en specifik plats. Vi ger prioritet till studenter som saknar tidigare erfarenhet av att studera eller praktisera utomlands. Den student som har blivit nominerad har ofta goda chanser att få platsen, men det upp till arbetsgivaren att godkänna eller avslå en ansökan. Söker du platserna som är öppna för studenter över hela världen – de som utannonseras genom Exchange Platform – kan konkurrensen vara större än de platser som är vikta för svenska studenter – alltså de platser som söks i den årliga ansökningsomgången i februari.

Om du engagerar dig i någon av IAESTEs lokala kommittéer eller ordnar en traineeplats åt en utländsk student vid ett svenskt företag, så får du poäng som ger förtur vid ansökan. Poängen ska intygas av din lokala IAESTE-ordförande genom mail till iaestesweden@chalmers.se