Ansök till internships

Så ansöker du till IAESTEs platser

Ordinarie ansökningstid för 2018-års platser är 1 – 28 februari 2018. Lista på tillgängliga platser kan fås genom iaestesweden@chalmers.se

Så här gör du för att söka:

1. Skapa konto på vår internationella Exchange Platform.

2. Gör en prio-lista utifrån tillgängliga 32 platser, 1-5 alternativ, listade i önskad ordning. Ange referensnumren för platserna.

3. Maila oss prio-listan samt – som pdf  – ansökningshandlingar – se vidare nedan.

4. IAESTEs kansli gör – utifrån en samlad bedömning – ett urval och bestämmer vem som ska nomineras till respektive plats. Den som blir nominerad blir ”assigned” i EP och laddar (först då) upp dokument där och fyller i de kompletterande uppgifter som krävs.
5. IAESTEs kansli skickar iväg nomineringen till värdlandet – sedan ligger bollen hos arbetsgivaren som ger det slutgiltiga beskedet inom ca en månad.

Följande dokument ska ingå – i pdf-form och på engelska:

  • Ett ansökningsbrev riktat till arbetsgivaren
  • CV
  • Betygsutdrag underskrivet av behörig person på lärosätet, alternativt utdrag med verifieringslänk
  • Registreringsintyg som visar att du är inskriven vid en högskola
  • Passkopia – ska laddas upp om du blir nominerad till plats
  • I vissa fall: Engelskatest eller intyg som styrker kunskaper i engelska (vissa länder kräver detta)

 

I en del fall ska ansökan kompletteras med en portfolio. Detta gäller främst arkitekt- och designjobb –  portfolios kan skickas in digitalt till iaestesweden@chalmers.se – ange platsens referensnummer i mailrubriken.

Hur görs urvalet?

IAESTE Sverige väljer utifrån en helhetsbedömning av ansökan – brev, erfarenheter och betyg – vem som ska nomineras till en specifik plats. Vi ger prioritet till studenter som saknar tidigare erfarenhet av att studera eller praktisera utomlands. Den student som har blivit nominerad har ofta goda chanser att få platsen, men det upp till arbetsgivaren att godkänna eller avslå en ansökan. Söker du platserna som är öppna för studenter över hela världen – de som utannonseras genom Exchange Platform – kan konkurrensen vara större än de platser som är vikta för svenska studenter – alltså de platser som söks i den årliga ansökningsomgången i februari.

Om du engagerar dig i någon av IAESTEs lokala kommittéer eller ordnar en traineeplats åt en utländsk student vid ett svenskt företag, så får du poäng som ger förtur vid ansökan. Poängen ska intygas av din lokala IAESTE-ordförande genom mail till iaestesweden@chalmers.se