Service och villkor

Vanliga frågor

Vilken typ av uppdrag/arbetsuppgifter kan IAESTE rekrytera för?

Jag är sektionsinnehåll. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vad kostar IAESTE?

 

Medlemsavgiften för IAESTE Sverige är 6000 kr/år, oavsett hur många utbytespraktikanter en arbetsgivare tar emot. I avgiften ingår kostnad för ansökan hos Migrationsverket och all annan adminsitration som IAESTE handhar.

Lönen till en praktikant bör vara minst 15.000 kr i månaden före skatt och är till för att täcka boende och levnadskostnader i Sverige. Sociala avgifter tillkommer på detta precis som om det hade rört sig om en vanlig löneutbetalning. Studenten betalar Särskild inkomstskatt (SINK) som vanligen är 20%.

Om arbetsgivaren erbjuder andra förmåner kan minimilönen sänkas med det belopp som dessa motsvarar. Förmåner kan vara till exempel, lunch eller boende.

Om ni önskar att ta emot en specifik student, som inte ingår i IAESTE:s utbyte – en s.k. reserverad plats, är kostnaden 6000 kr/student. Detta innebär att ni ordnar rekrytering men resten av IAESTEs tjänster gäller, såsom visumansökan, boende och sociala aktiviteter.

Vad ingår?

 

Medlemskap i IAESTE ger tillgång att använda IAESTEs service obegränsat under varje år.

För varje plats som annonseras via IAESTE (Offer of training) så ses annonsen av tusentals studenter och IAESTE hjälper arbetsgivaren att matcha fram rätt student. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just er. Kontakta oss!

För varje student som väljs ut och får en praktikplats i Sverige ordnar IAESTE:

   • Arbetstillstånd och visum hos Migrationsverket, tack vara våra kontakter går processen ofta mycket snabbt.
   • Samordningsnummer (som personnummer) och Särskild inkomstskatt (SINK) hos Skatteverket.
   • IAESTE i studentens eget land ser till att de har med sig heltäckande försäkring – arbetsgivaren behöver inte stå för detta
   • Hjälp av IAESTEs lokala studentkommittéer med praktiska saker såsom bankkonto, telefonnummer, busskort med mera.
   • Bostad. Hyran betalas av studenten själv om inte arbetsgivaren erbjuder detta som förmån.

Utöver detta får alla inkommande studenter tryggheten av IAESTEs studentnätverk, de möts upp vid ankomsten och både studenter och IAESTEs kansli finns till hands under hela praktikperioden. Vi finns representerade med lokala kommittéer på 7 platser i Sverige: Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå där vi ordnar sociala aktiviteter och skoj utflykter för praktikanter.

Om ni önskar ta emot en specifik student, en s.k. reserverad plats då arbetsgivaren själva ordnat rekryteringsprocessen är kostaden 6000kr/student. Kontakta oss för mer information!

Vad krävs av oss som arbetsgivare?

 

För att ta emot en student krävs ett ifyllt Offer of Training-form där arbetet är beskrivet och specifikationer för vilka kompetenser studenten skall ha. Det krävs att ni tillsätter en ansvarig kontaktperson eller handledare för platsen och att ni specificerar lön och tidsperiod.

Rekryteringsprocessen och övrigt externt pappersarbete ordnar IAESTE.

Hur fyller man i ett Offer-of-training form?

 

Offer of training-form (platsanmälan till IAESTE på Svenska) är som en beställning till IAESTE.

Formuläret är delat i två delar, en för arbetsbeskrivning och en för kravprofil om studenten. 

Gör en så tydlig arbetsbeskrivnings som möjligt, skriv hellre exempel på vad som kan komma att ingå om du är osäker än att lämna det tomt. Bifoga gärna mer information om arbetsplatsen eller annat som kan vara relevant för intresserade studenter.

Ange vilken period som är aktuell inom tidsramen 6 veckor-18 månader. Det är möjligt att lämna öppet för eventuell förlängning, men den totala praktiktiden får vara max 18 månader. Specificera också lön före skatt och utse en handledare eller ansvarsperson för platsen.

I kravprofilen för studenten skall ni beskriva tydligt vilka kvalifikationer som krävs.

Ni kan specifiera utbildningsprogram och utbildningsnivå, krävda språkkunskaper, krav på inriktning och specialisering och önskemål om tidigare erfarenheter. Det finns också ett fält för övriga behov och krav.

Formuläret hittar du här! Om ni har frågor angående Offer of training-form så tveka inte att kontakta oss!

Vem väljer ut studenten?

 

Du som arbetsgivare har alltid sista ordet om du vill godkänna en föreslagen student eller inte.

Utifrån arbetsgivarens profil matchar IAESTE fram en eller flera kandidater som motsvarar önskemålen. Meddela IAESTE om du som arbetsgivare önskar få en eller flera kandidater presenterade för dig – om du vill att IAESTE gör urvalet åt dig eller om du vill styra det själv.

Arbetsgivare har möjlighet att göra egna intervjuer eller tester med kandidater. IAESTE kan även intervjua kandidater för att exempelvis kontrollera språkkunskaper om arbetsgivaren önskar.

Efter ett godkännande skriver arbetsgivaren under ett IAESTE/praktikkontrakt som bekräftar arbetsperiod, handledare och lön. Möjlighet finns även att skriva ett eget kontrakt med praktikanten, t.ex. rörande sekretess.

Villkor

Medlemskap

 • Medlemsavgiften för IAESTE Sverige är 6000 kr/år, oavsett hur många utbytespraktikanter du som arbetsgivare tar emot. I avgiften ingår kostnader för ansökan hos Migrationsverket och all annan administration som IAESTE handhar.

Medlemskap hos IAESTE innefattar:

 • Tillgång till IAESTEs omfattande studentnätverk med kvalificerade studenter inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och ekonomi i över 80 länder och 1000 lärosäten i samtliga världsdelar.
 • Hjälp att matcha fram rätt student för obegränsat antal praktikplatser varje år – vi erbjuder flexibla och skräddarsydda lösningar utifrån arbetsgivarens behov och önskemål.
 • För varje praktikant som tas emot ordnar IAESTE visum och arbetstillstånd hos Migrationsverket. Genom vår etablerade roll som praktikplatsförmedlare går visumprocessen vanligtvis snabbt.
 • IAESTE ordnar samordningsnummer och särskild inkomstskatt (SINK) till alla praktikanter hos Skatteverket.
 • IAESTE i studentens eget land ser till att de har med sig heltäckande försäkring – arbetsgivaren behöver inte stå för detta.
 • IAESTE ordnar bostad till praktikanten. Hyran betalas av studenten själv, såvida inte arbetsgivaren erbjuder detta som en förmån.
 • IAESTE ger inkommande studenter tryggheten av IAESTE:s studentnätverk – vi finns representerade med lokala kommittéer i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå.
  • De lokala studentkommittéerna hjälper till med olika praktiska saker som kommer med att flytta till ett nytt land, såsom telefonnummer, busskort och bankkonto. De lokala kommittéerna ordnar också sociala aktiviteter för studenterna.
 • Praktikanten möts upp vid ankomsten och IAESTEs studenter och kansli finns till hands under hela praktikperioden.

Urval av student

 • IAESTE matchar utifrån arbetsgivarens profil fram en eller flera kandidater som motsvarar önskemålen. Arbetsgivare har om så önskas möjlighet att göra egna intervjuer eller tester med kandidater. IAESTE kan även intervjua kandidater för att exempelvis kontrollera språkkunskaper om arbetsgivaren så önskar. Meddela IAESTE om du vill att IAESTE gör urvalet åt dig eller om du vill styra det själv.
 • Ni som arbetsgivare har alltid sista ordet om du vill godkänna en föreslagen student eller inte.

Arbetsgivares skyldigheter

 • För att ta emot en student till IAESTE krävs ett ifyllt Offer of Training-form.
 • Arbetsgivaren skall ha en utsedd handledare/huvudansvarig/kontaktperson för praktikplatsen.
 • Arbetsgivaren skall specificera och betala ut lön. Denna bör vara minst 15.000SEK i månaden före skatt för att täcka levnadskostnader i Sverige. Sociala avgifter tillkommer på detta precis som om det hade rört sig om en vanlig löneutbetalning.
  • Lärosäten har många gånger möjlighet att betala ut lön som stipendium istället för lön. Eftersom dessa är skattefria ligger miniminivån i dessa fall på 12.000 kr i månaden.
  • Om arbetsgivaren erbjuder andra förmåner, exempelvis bostad eller luncher, kan minimilönen sänkas med det belopp som förmånerna motsvarar.
 • När arbetsgivaren godkänt en student skrivs ett IAESTE-praktikkontrakt som bekräftar arbetsperiod, handledare och lön. Möjlighet finns alltid att skriva egna kontrakt med praktikanten, t.ex. rörande sekretess.

Efter praktiken

 • När praktiken är slutförd fyller arbetsgivaren i en utvärdering som skickas till IAESTE-kansliet.


Visa finstil information (PDF)