Om IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience förmedlar internationell praktik för studenter och rekryterar kvalificerade praktikanter för företag och myndigheter. Studenter får praktisk utlandserfarenhet inom sitt ämnesområde – arbetsgivare får hjälp med att rekrytera den kompetens de eftersöker och knyta nya internationella kontakter. Vi är i första hand inriktade på teknik, naturvetenskap och arkitektur, men vi har även studenter inom exempelvis ekonomi och marknadsföring i våra nätverk. IAESTE finns representerade i över 80 länder och i alla världsdelar. En komplett lista finns på vår internationella hemsida, här!

Sedan starten 1948 har över 350.000 studenter fått chansen att åka på utvecklande utbyten genom IAESTE. Vi har under dessa år arbetat mot samma mål – att bidra till kulturella och kunskapsmässiga utbyten över nationsgränserna och att föra studenter och arbetsgivare i olika länder närmare varandra.

IAESTE Sverige

Sverige var med och grundade IAESTE vid Imperial College i London 1948, tillsammans med 9 andra länder. Sedan dess har vi – i samarbete med svenska företag, lärosäten och myndigheter – tagit emot flera tusen praktikanter från hela världen och gett lika många svenska studenter chansen att åka på kvalificerade internships utomlands.

Vi samarbetar med allt från små, nischade företag som exempelvis Hot Disk till lärosäten som Chalmers, myndigheter som Trafikverket och storföretag som Volvo cars och SKF.

Våra lokalkommittéer

Starta en lokalkommitté i din stad?

IAESTE har lokalkommittéer på 7 orter i Sverige, från Luleå i norr till Lund i söder. Saknas lokalkommittée i staden där du pluggar? Hör av dig till de nationella kommittéekoordinatorena på natco@iaeste.se så får du hjälp!

Internships?
Engagera dig?
Arbetsgivare?

IAESTE.org