OM IAESTE

Om IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience är en internationell ideell organisation som arbetar med betalda praktikutbyten världen över. De flesta av våra internships finns inom tekniksektorn, det naturvetenskapliga området eller på arkitektkontor, men bredden är större än så. Vi finns representerade i närmare 90 länder i alla världsdelar och för att se en komplett lista över alla medlemsländer, klicka vidare till IAESTEs internationella hemsida här!

Sedan starten 1948 har över 350.000 studenter fått chansen att åka på utvecklande utbyten genom IAESTE. Vi har under dessa år arbetat mot samma mål – att bidra till kulturella och kunskapsmässiga utbyten över nationsgränserna och att föra studenter och arbetsgivare i olika länder närmare varandra.

IAESTE Sverige

Sverige var med och grundade IAESTE vid Imperial College i London 1948, tillsammans med 9 andra länder. Sedan dess har vi – i samarbete med svenska företag, lärosäten och myndigheter – tagit emot flera tusen praktikanter från hela världen och gett lika många svenska studenter chansen att åka på kvalificerade internships utomlands.

Vi samarbetar med allt från små, nischade företag som exempelvis Hot Disk till lärosäten som Chalmers, myndigheter som Trafikverket och storföretag som Volvo och Scania.

empty map of sweden
Ta del av utbytet!
Sök ditt internship!
Bli en del av familjen!