Student

Sök internship!

IAESTEs internships kan sökas under vilken del av din utbildning som helst, och i många fall även efter avslutad examen (inom ett år efteråt). Vi erbjuder både kortare sommarpraktik och längre internships som spänner över en eller två terminer. Dessa kan även många gånger kombineras med exjobb om programansvarig på ditt lärosäte samtycker.

Så här går det till!

Vad innebär en IAESTE-praktik?

Praktik med IAESTE innebär en fantastisk chans att uppleva ett annat land och en annan kultur – vi finns representerade i alla världsdelar, i över 80 länder. Du kommer få värdefulla praktiska erfarenheter som är relevanta för dina studier – och som stärker ditt CV för framtiden. Alla IAESTEs platser är dessutom betalda! Praktiklönen varierar men ska alltid åtminstone räcka till mat och uppehälle. Ersättningsnivåerna är beroende av vilken arbetsgivaren är och i vilket land det handlar om.

Som IAESTE-student har du alltid ett nätverk av personer runt om kring dig – IAESTE på din destination hjälper till att ordna boende, och kommer att bjuda in dig till olika sociala aktiviteter. Du får även hjälp med allt administrativt, såsom att söka visum, arbetstillstånd och öppna bankkonto. Genom att åka iväg med IAESTE skapar du ett internationellt nätverk och får vänner för livet!

De flesta praktikplatser har engelska som huvudspråk. I vissa fall förekommer andra språkkrav, vilket i så fall framgår av platsbeskrivningen.

Reseberättelser

Alla studenter som åker på praktik uppmuntras att skriva en essä – eller att på annat sätt berätta om sina upplevelser och sin praktik.

Filmen nedan är gjord av David Petterson i samband med hans internship i Colombia 2016 – vid tiden läste han 3:e året på Maskinteknik på Chalmers Tekniska högskola:

 

Reseberättelser

Engagera dig

Att vara engagerad i någon av IAESTEs studentkommittéer ger till massor av möjligheter och nya erfarenheter! Se vid vilka lärosäten vi finns representerade och vad som är på gång!:

engagera dig