Så här funkar det!

Genom att skapa ett konto på vår internationella plattform www.iaeste.net så får du möjlighet att se vilka platser som erbjuds och söka de som passar bäst för dig! Nya platser kan dyka upp när som helst under året, men det allra största utbudet finns under perioden februari-maj.

 1. Skapa konto
  Skapa ett konto på vår sökportal iaeste.net. Här kan du se alla tillgängliga internships och hitta just ditt. Var noga med att fylla i samtliga detaljer när du skapar kontot. IAESTE Sverige tar inte ut några avgifter, vare sig för registrering eller ansökan.
 2. Ansök
  När du hittat en eller flera platser du vill söka skickar du iväg en förfrågan honom www.iaeste.net – om IAESTE bedömer att du uppfyller kvalifikationerna godkänns ansökan och du går vidare med att ladda upp följande ansökningshandlingar:

  “Student nominated form” – skrivs ut och skrivs under när du fyllt i uppgifterna på iaeste.net i anslutning till platsen du söker.
  Motivationsbrev på engelska riktat direkt till företaget och med fokus på arbetsuppgifterna i fråga.
  CV (på engelska)
  Kursutdrag/transcripts (på engelska)
  Registreringsintyg (på engelska), som visar att du läser vid en svensk högskola.
  Passkopia
  Rekommendationsbrev (på engelska – valfritt att lägga till, men kan vara ett plus)I vissa fall krävs även någon form av engelskintyg, som IELTS- eller TOEFL-test eller ett intyg från en lärare att du behärskar språket.

  Observera att under perioden oktober – januari så läggs många s.k. “pre-AC”-platser ut. Dessa kräver att vi ger en praktikplats tillbaka till partnerlandet. Pre-AC-platserna kan därför endast sökas ifall du har fixat – eller har möjlighet att ordna – en plats för en internationell student hos en svensk arbetsgivare, alternativt har arbetat i någon av IAESTEs lokalkommittéer under minst ett år. Från och med 1 februari öppnas alla platser på www.iaeste.net upp för samtliga som uppfyller arbetsgivarens kravprofil, utan annan motprestation. 

 3. Nominering
  En eller flera studenter nomineras av IAESTE till arbetsgivaren. Ibland väljer de att ha en intervju över telefon eller videosamtal innan de bestämmer sig vem de vill gå vidare med. Arbetsgivaren har alltid sista ordet när det gäller vilken student som får platsen. Om eller när en arbetsgivare gett dig en plats får du hjälp med visumansökan, annat pappersarbete samt boende av IAESTE.
 4. Dags för praktik!
  IAESTE finns där för dig om hjälper dig med försäkring, arbetstillstånd, visum och att hitta boende på din destination. Själva resan bokar du själv.
Kontakt & frågor
Inför internship