Så här ansöker du!

IAESTE-Processen

– här börjar din resa!

IAESTE är ett utbyte av praktikplatser mellan ca 90 länder runt om i världen. Våra platser kan bli tillgängliga när som helst under året, men det allra största utbudet finns under perioden februari-maj. Skapa ett konto på iaeste.net och se vad som finns tillgängligt just nu! 

Listan nedan visar en typisk IAESTE-Process. Utförligare detaljer om alla steg finns längre ned. 

 1. Skapa konto

  Skapa ett konto på vår sökportal iaeste.net. Här kan du se alla tillgängliga internships och hitta just ditt. När du skapar ditt konto så var noga med att fylla i ALLA detaljer.

 2. Application

  När du hittat det/de internships du vill söka måste vi låsa upp det för dig. Skicka ett mejl till iaestesweden@chalmers.se med den kod som benämner platsen. Mer om vad ansökan skall innehålla hittar du längre ner.

 3. Nomination

  En eller flera studenter nomineras av IAESTE till arbetsgivaren. Ibland väljer de att ha en intervju över telefon eller videosamtal innan de accepterar.

 4. Acceptance

  Arbetsgivaren har alltid sista ordet när det gäller vilken student som får platsen. Om eller när en arbetsgivare gett dig en plats får du hjälp med visumansökan, annat pappersarbete samt boende av IAESTE.

 5. Traineeship

  Dags för äventyr! Både IAESTE Sverige och IAESTE i ditt mottagande land finns här för dig! Vi vill även hemskt gärna höra om dina upplevelser!

Så här funkar det!

Skapa ett konto

Klicka på Register as a Student. Din IAESTE Committee är Sweden. Klicka Submit och logga in med lösenordet som skickats till din mejl. Vi rekommenderar att du ändrar ditt lösenord.

På startsidan kommer du se ett meddelande om att din profil behöver verifieras, vilket bara kan göras om alla uppgifter är ifyllda.

Klicka på Ditt namn och välj My profile. Fyll i alla uppgifter och klicka Send for Verification. Nu kommer IAESTEs kansli kunna godkänna ditt konto och sedan kan du bläddra bland internships.

Hitta och ansöka till internships

På IAESTEs portal www.iaeste.net finns platser året om. För att se och kunna söka dessa, börja med att skapa ett konto. Hittar du sedan en plats du vill söka så meddelar du IAESTE Sveriges kansli på iaestesweden@chalmers.se – ange referensnumret på platsen som du vill söka. Dessa platser är endast möjliga att söka en åt gången. Blir du nominerad ska följande dokument laddas upp på Portalen, samtliga på engelska:

Student nomination form – skrivs ut från portalen när du fyllt i dina uppgifter där.
Personligt brev
CV
Kursutdrag
Registreringsintyg
Passkopia

Du kan även gärna ladda upp rekommendationsbrev och/eller engelskatest om du har sådana, men det är inget krav.

Vanligen får du svar från arbetsgivaren inom en månad från ansökningstillfället.

IAESTE Sverige erbjuder varje år under februari månad ett antal platser som är reserverade för svenska studenter. Dessa söks via https://cth.moveon4.com/publisher/14/eng 1- 28 februari.

Ange de platser du vill söka i prioritetsordning. Du laddar även upp ansökningshandlingarna där, samtliga ska vara skrivna på engelska:

Personligt brev: Detta kan skrivas mer generellt om du vill – du får möjlighet att rikta brevet mot en specifik arbetsgivare senare om du blir nominerad.
CV
Resultatintyg
Registreringsintyg
Passkopia


Du kan även gärna ladda upp rekommendationsbrev och/eller engelskatest om du har sådana, men det är inget krav.

Om du blivit nominerad av IAESTE Sverige får du vanligen svar från arbetsgivaren inom en månad från nomineringstillfället.

Prioriteringsordning

Ansökan skickas till IAESTE Sverige som granskar din ansökan. Därefter görs en helhetsbedömning baserat på vad arbetsgivaren skrivit i internship-beskrivningen.

Om två studenter bedöms vara lika kvalificerade för ett internship prioriteras den utan tidigare internationell erfarenhet i enlighet med IAESTEs syfte att främja detta.

Studenter som varit aktiva i och engagerade för IAESTE Sverige i minst 18 månader får tillgång till platserna som släpps i februari lite tidigare än resterande studenter.

Studenter som ordnat en praktikplats till IAESTE i Sverige har rätt till en s.k prio-plats. Då ett CV+önskemål skickas med till Annual Conference i januari för att hitta en perfekt plats. Denna studenten har sedan förtur att söka sin prio-plats. Detta innebär att IAESTE Sverige matchar fram en skräddarsydd plats som så långt som möjligt motsvarar studentens önskemål.


Vid frågor, kontakta oss!