Frågor och svar

Vad kostar det?

För studenter i Sverige kostar det ingenting att söka en praktikplats genom IAESTE.

Däremot om student själv har hittat en plats i utlandet och vill ha hjälp med arbetstilltånd är avgiften 1 000 kronor. Svenska företag och organisationer som erbjuder praktikplatser betalar en medlemsavgift på 5 000 kronor per år. Svenska lärosäten som har en IAESTE lokalkommitté betalar 20 000 kronor per år. Andra lärosäten betalar 5 000 kronor per år.

Vem kan söka IAESTEs-platser?

Teknologer, naturvetare, arkitekter, ekonomer med flera som studerar heltid vid universitet och högskolor i Sverige.

Kravet för att kunna söka genom IAESTE Sverige är att man är inskriven för att studera 1 termin vi ett universitet eller en högskola i Sverige. Om man inte fyller dessa krav kan man generellt söka via sitt hem-Universitet i utlandet.

Hur länge kan man praktisera?

Praktikperioden kan variera från 6 veckor och upp till 72 veckor (18 månader). Vanligast är 10-30 veckor. Det finns många praktikplatser som sträcker sig precis lagom över sommaren.

När kan man söka?

De flesta av våra platser publiceras i slutet av januari och har sista ansökningsdatum den sista februari.

Men det kommer även in platser vid andra tidpunkter på året, titta på iaeste.net eller kontakta sweden@iaeste.se för mer info.

Vem ordnar biljetter, försäkring, inkvartering, visum och arbetstillstånd?

Resan bokas och betalas av studenten själv (efter att ha fått OK från företaget).

Sjuk- och olycksfallsförsäkring är obligatorisk, och IAESTE har ett avtal med ERV som är helteckande och utan självrisk. Försäkringen beställs via IAESTE-kansliet och betalas av studenten. Studenten kan också ordna annan försäkring via lärosätet (t ex Kammarkollegiets) eller annan.

Mottagande landets IAESTE kommitté ser till att bostad finns vid ankomsten och informerar om visum och arbestillstånd. Praktikanten söker visum och arbetstillstånd (om det behövs) med de handlingar hen får via IAESTE.

Vad är syftet med programmet?

Att främja internationell förståelse och ge teknologer och naturvetare, men även ekonomer, arkitekter och systemvetare med flera möjlighet att genomföra ett internship utomlands.

Vilka länder kan delta?

IAESTE har verksamhet i drygt 80 länder – se www.iaeste.org för lista över medlemsländer och annan info om vad som pågår internationellt.

Hur sker urvalet bland ansökningarna?

Ansökan skickas till IAESTE Sverige som granskar din ansökan. Därefter görs en bedömning baserat på vad arbetsgivaren skrivit i internship-beskrivningen. Kompetenskrav och motivationsbrev prioriteras. 

Om två studenter bedöms vara lika kvalificerade för ett internship prioriteras den utan tidigare internationell erfarenhet i enlighet med IAESTEs syfte att främja detta.

Studenter som varit aktiva i och engagerade för IAESTE Sverige i minst 18 månader får tillgång till platserna som släpps i Februari lite tidigare än resterande studenter. Studenter belönas med 15 poäng mer kvartal som aktiv och det krävs 90 poäng för att får tidig tillgång. Som Ordförande för en lokalkommitté eller som Nationell koordinator belönas 20 poäng per kvartal eftersom arbetet innebär mer engagemang och ansvar. 

Studenter som ordnat en praktikplats till IAESTE i Sverige har rätt till en s.k prio-plats. Då ett CV+önskemål skickas med till Annual Conference i januari för att hitta en perfekt plats. Denna studenten har sedan förtur att söka sin prio-plats. 

Finns det stipendier att söka?

IAESTE Sverige har tyvärr inga egna stipendier att erbjuda. Om ditt internship är inom Europa kan det kvalificeras för Erasmus-stipendet.

Kontakta det internationella kontoret på ditt lärosäte för mer information om Erasmus och andra stipendium. 

Hur mycket pengar får man och när?

Praktiklön betalas i regel av arbetsgivaren men också av IAESTE i en del länder. Lönen varierar från land till land och från arbetsgivare till arbetsgivare. Den beräknas täcka normala levnadsomkostnader under praktiktiden.

Efter mitt internship – Hur rapporterar man?

Varje student som reser med IAESTE fyller i en Trainee’s Report samt skriver en reseberättelse efter avslutad praktik. Där beskrivs hur praktiken har upplevts. Rapporterna finns hos lokalkommittéerna, hos IAESTE-kansliet och läggs successivt upp på hemsidan. Vi uppmanar även alla studenter att skriva reseberättelser och delta i vår essätävling. Vi delar under 2015 ut priser till 1:a-3:e-pristagarna i tävlingen, 4000, 2000 respektive 1000 kr. Varje student som skriver en rapport får ett diplom. Studenterna får också en rapport från arbetsgivaren (Employer’s Report).

Mitt svar finns inte..

Vi vill veta allt som är oklart! Skicka ett mejl till sweden@iaeste.se