skip to Main Content
031-772 23 56 iaestesweden@chalmers.se

Alexander Broniewicz, sektionschef på Volvo Personvagnar i Göteborg, har tagit emot IAESTE-traineer under många år.

– Det är ett viktigt samhällsansvar att ta emot traineer. Genom att vi tar emot en utländsk IAESTE-student här får ju en svensk student också chansen att åka ut i världen.

Det säger Alexander Broniewicz, sektionschef på Miljö- och Strömningscentrum på Volvo Personvagnar i Göteborg. Volvo Personvagnar har en lång erfarenhet av att ta emot IAESTE-traineer. Alexander Broniewicz har själv haft hand om studenter från olika delar av världen under elva år. Fortfarande har han kontakt med många av dem.

– Jag tycker att traineerna har berikat oss mycket, framför allt på det mänskliga planet. De kommer från en annan kultur med andra erfarenheter. Genom att ha dem här får vi veta hur andra upplever Sverige och får på så vis perspektiv på vår egen vardag.

Han tycker även att åtskilliga av de IAESTE-traineer han mött under årens lopp tillfört Volvo Personvagnar mycket på det tekniska planet. Nivån på deras kunskaper har ju varierat. Men många har varit väldigt duktiga och bidragit till att utveckla vår verksamhet. En del har också fått jobb på företaget efteråt. Just nu har jag till exempel en före detta IAESTE-trainee här och en annan är kvar inom företaget på en högre befattning.

Rolf Mattson På Volvo Cars i Torslanda, Göteborg berättar:

13 roliga år har det varit som vi har samarbetat med IAESTE. Många uppdrag som är gjorda lever kvar i företaget och vi minns ofta efter det att dom har lämnat. Vi minns att det var ju det Irwing eller Steve gjorde. Nästan varenda företag jag pratar med har projekt som ligger och hinns inte med. Du behöver inte ta någon som har ordinarie uppgifter och tappa 40h i veckan för att få gjort projekt, med IAESTE får du tillskott.

Att ta emot en internationell IAESTE-student ger en härlig energi till personalgruppen. Det ger kulturella insikter och värdefull hjälp med diverse uppgifter då studenterna är både välutbildade och taggade.

Plocka fram surdegarna du har liggande i skrivbordslådan och låt en IAESTE-student lösa problemen!

Mattias Gustavsson är handledare åt IAESTE-traineen Andrey Sizov från Kazakhstan och verkställande direktör på HotDisk AB, ett företag som tillverkar termofysikaliska mätinstrument. Vi har träffat Mattias för en intervju om hur det är att ha en trainnee på företaget.

Varför valde ni att ta emot en utländsk trainee genom IAESTE?

Vi har tidigare varit i kontakt med olika utbytesprogram, men aldrig känt att det har passat in i vår verksamhet. När IAESTE tog kontakt med oss blev vi genast intresserade eftersom deras koncept passade väl in med vårt. Med IAESTE fick vi ta emot en utländsk trainee och samtidigt ge en svensk student möjligheten till ett internship utomlands. Det är mycket lärorikt för företaget att få in andra kulturer och tankesätt då vi är ett globalt företag. Ryssland är en intressant marknad för oss och Andrey, som är rysktalande, passar därför perfekt som praktikant.

Hur har det varit att ha Andrey som praktikant?

Det har varit lärorikt och vi är väldigt nöjda. Andrey har ett genuint teknikintresse och är mån om att göra ett bra jobb. Han är nyfiken och ambitiös, vilket är bra egenskaper då man jobbar på Hot Disk AB. Vi är så nöjda att vi funderar på att låta Andrey skriva sitt masterarbete här på företaget.

Skulle du rekommendera andra företag att ta emot utländska traineer genom IAESTE?

Ja, det skulle jag absolut göra. Det passar särskilt bra för högteknologiska företag som kombinerar tekniska lösningar med en global marknad. Det är viktigt att kunna anpassa sig till andra kulturer och få in nya tankesätt i företaget. Vi skulle gärna ta emot fler traineer i framtiden och det rekommenderar vi även andra företag att göra. En positiv egenskap med IAESTE är att för varje utländsk trainee som tas emot av ett svenskt företag, så ges en svensk student möjlighet att praktisera utomlands. Som företag rekommenderar vi verkligen studenter att studera eller praktisera utomlands, eftersom det ger erfarenheter som tilltalar arbetsgivare.

Back To Top