skip to Main Content
031-772 23 56 iaestesweden@chalmers.se

Ta upp kontakten med gamla IAESTE-vänner genom vårt nätverk för alumner, IAESTE Alumni Network (IAN)

Som medlem i nätverket får du information om vad som händer inom IAESTE både nationellt och internationellt och kan komma i kontakt med gamla vänner.

Ola Sundbeck-Arnäs & Louise Hultén IAESTE Göteborgs Alumnimiddag
Ola Sundbeck-Arnäs & Louise Hultén IAESTE Göteborgs Alumnimiddag.

Vem är IAESTE-alumn?

  • Tidigare eller nuvarande IAESTE-trainees
  • Arbetsgivare som erbjudit studenter internships genom IAESTE
  • Tidigare eller nuvarande medlem av IAESTEs kommittéer
  • Tidigare eller nuvarande kontaktperson på företag eller lärosäten

IAESTE Alumni Conference

IAESTEs alumnikonferens anordnas i samband med IAESTEs årliga konferens någonstans i världen, ta chansen att delta!

IEAESTE Annual conference Germany 2018
IAESTE 70th Annual Conference 2018
Back To Top