skip to Main Content
031-772 23 56 iaestesweden@chalmers.se

6 svenska lärosäten är idag medlemmar i IAESTE – vi bidrar till att bredda internationaliseringen och ger studenterna fantastiska möjligheter att komplettera studierna med kvalificerad praktik i linje med ämnesområdena.

Det nationella kontoret är förlagt till Chalmers tekniska högskola men arbetar i lika hög grad för samtliga lärosäten och studenter i Sverige. UHR finansierar praktikutbytesprogrammet.

IAESTE fokuserar i första hand på ingenjörer, naturvetare och arkitekter men vi erbjuder även många möjligheter för studerande inom exempelvis ekonomi och marknadsföring.

Grundavgiften är 6.000 kr/år – finns intresse att ha en egen studentkommitté är årsavgiften 20.000 kr/år. IAESTE är en ideell förening – avgifterna går direkt in i studenternas verksamhet, vilket ger dem värdefulla erfarenheter av att driva en förening, hålla kontakt och marknadsföra sig gentemot arbetsgivare och träffa studenter från hela världen som kommer till Sverige för att praktisera.

Låter det intressant? Välkommen att kontakta IAESTE Sveriges kansli så berättar vi gärna mer: iaestesweden@chalmers.se

Chalmers university of technology campus Lindholmen
Chalmers tekniska högskola i Göteborg
Back To Top