Alumni

Ta upp kontakten med gamla IAESTE-vänner genom vårt nätverk för alumner, IAESTE Alumni Network (IAN). Som medlem i nätverket får du information om vad som händer inom IAESTE både nationellt och internationellt och kan komma i kontakt med gamla vänner.

Varje år anordnas Annual Alumni Conference (AAC) i samband med IAESTEs årliga konferens någonstans ute i världen, ta chansen att delta!

Vem är IAESTE-alumn?

  • Tidigare eller nuvarande IAESTE-traineer
  • Arbetsgivare som erbjudit studenter internships genom IAESTE
  • Tidigare eller nuvarande medlem av IAESTEs kommittéer
  • Tidigare eller nuvarande kontaktperson på företag eller lärosäten

Kontakta vår alumnikoordinator Linnea Blomgren för mer info: alumnico@iaeste.se

 

 Kommande alumnievent