Sök våra februariplatser nu!

Under februari månad erbjuder IAESTE ett större antal platser vikta för svenska studenter – se vår Facebook för en översiktlig presentation: www.facebook.com/iaeste.sverige

Ansökan görs via www.iaeste.net senast den 29 februari. Dessa platser är märkta “AC Offers” i systemet.

Mer information om hur du söker finns under fliken “student” ovan.

Internationellt utbyte genom praktik!

IAESTE är en ideell utbytesorganisation som bildades 1948. Vårt mål är ända sedan dess att föra studenter och arbetsgivare från olika länder och kulturer närmare varandra – genom att förmedla internationell praktik.

I våra nätverk finns många teknologer, naturvetare och arkitekter, men vi har även andra ämnesområden representerade, som exempelvis ekonomi och design.

Är du student eller arbetsgivare och vill veta mer? Klicka dig vidare genom länkarna nedan

IAESTEs mål

  • Att ge studenter internationella arbetslivserfarenheter relaterade till studierna.
  • Att rekrytera välmotiverade studenter – och matcha mot arbetsgivarnas behov och önskemål.
  • Att bidra till kunskapsutbyte och ökad förståelse över nationsgränserna.
80+ Medlemsländer
1000+ Universitet i världen
350k+ Genomförda internships
90 + Aktiva volontärer i Sverige

Student

Vi erbjuder praktikplatser i runt 90 länder – i första hand för teknologer, naturvetare och arkitekter, men även för exempelvis ekonomer.

Platserna kan vara allt från 2 till 18 månader långa – det finns alltså både goda möjligheter till kortare sommarpraktik och längre utbyten över en termin eller mer. Det går även att kombinera IAESTE-praktik med examensjobb – så länge programansvarig på din högskola ger sitt godkännande.

Genom IAESTE Sveriges 7 lokala kommittéer bidrar vi till en rikare studentgemenskap på våra lärosäten. Välkommen att engagera dig! Det är alltid mycket på gång och du får möjlighet att umgås med praktikanter från hela världen. Du får värdefull erfarenhet av att arbeta i en ideell organisation och att kommunicera med arbetsgivare.

Mer information

Arbetsgivare

IAESTE rekryterar praktikanter från hela världen och med olika ämnesbakgrund till er verksamhet. Vi tar hand om all administration, såsom visum, arbets-tillstånd och skatteregistrering. IAESTE hjälper till att hitta bostad och praktikanterna kommer genom våra studentkommittéer genast in i en välkomnande social gemenskap. Allt detta för endast 6 000 kr per år i medlemsavgift!

Studenterna i våra nätverk kommer med färsk kompetens, de är motiverade och gör skillnad!

Vi är flexibla och matchar studenter mot era behov av kompetens, för specifika eller generella, korta eller långa uppdrag, året om.

Det är alltid ni som arbetsgivare som väljer vem eller vilka kandidater ni vill gå vidare med.

Mer information