Sök praktikplats nu!

IAESTE erbjuder just nu ett större antal platser vikta för svenska studenter – se vår Facebook för en översiktlig presentation: www.facebook.com/iaeste.sverige

Ansökan görs via www.iaeste.net – dessa platser är märkta “AC Offers” i systemet. Ordinarie deadline är 29 februari, men flera platser är öppna för sena ansökningar under de första veckorna av mars.

Mer information om hur du söker finns under fliken “student” ovan.

Internationellt utbyte genom praktik!

IAESTE är en ideell utbytesorganisation som bildades 1948. Vårt mål är ända sedan dess att föra studenter och arbetsgivare från olika länder och kulturer närmare varandra – genom att förmedla internationell praktik.

I våra nätverk finns många teknologer, naturvetare och arkitekter, men vi har även andra ämnesområden representerade, som exempelvis ekonomi och design.

Är du student eller arbetsgivare och vill veta mer? Klicka dig vidare genom länkarna nedan.

IAESTEs mål

  • Att ge studenter internationella arbetslivserfarenheter relaterade till studierna.
  • Att rekrytera välmotiverade studenter – och matcha mot arbetsgivarnas behov och önskemål.
  • Att bidra till kunskapsutbyte och ökad förståelse över nationsgränserna.
80+ Medlemsländer
1000+ Universitet i världen
350k+ Genomförda internships
70 + Aktiva volontärer i Sverige

Student

Vi erbjuder praktikplatser i runt 90 länder – i första hand för teknologer, naturvetare och arkitekter, men även för exempelvis ekonomer.

Platserna kan vara allt från 2 till 18 månader långa -vi erbjuder både goda möjligheter till kortare sommarpraktik och längre utbyten över en termin eller mer. Det går även att kombinera IAESTE-praktik med examensjobb – så länge programansvarig på din högskola ger sitt godkännande.

Genom IAESTE Sveriges 7 lokala kommittéer bidrar vi till en rikare studentgemenskap på våra lärosäten. Välkommen att engagera dig! Det är alltid mycket på gång och du får möjlighet att umgås med praktikanter från hela världen. Du får värdefull erfarenhet av att arbeta i en ideell organisation och att kommunicera med arbetsgivare.

Mer information

Arbetsgivare

IAESTE rekryterar praktikanter från hela världen och med olika ämnesbakgrund till er verksamhet. Vi tar hand om all administration, såsom visum, arbetstillstånd och skatteregistrering/samordningsnummer. IAESTE hjälper till att hitta bostad och praktikanterna kommer genom våra studentkommittéer genast in i en välkomnande social gemenskap. Allt detta för endast 6 000 kr per år i medlemsavgift!

  • IAESTE rekryterar motiverade studenter med färsk kompetens från hela världen – och matchar mot arbetsgivarens behov.
  • Öka mångfalden på arbetsplatsen!
  • Det är alltid ni som arbetsgivare som väljer vem eller vilka kandidater ni vill gå vidare med.
Mer information