Alumni

IAESTE Alumni Network

Ta upp kontakten med gamla IAESTE-vänner genom vårt nätverk för alumner, IAESTE Alumni Network (IAN).

Som medlem i nätverket får du information om vad som händer inom IAESTE både nationellt och internationellt och kan komma i kontakt med gamla vänner.

Ola Sundbeck-Arnäs och Louise Hultén på IAESTE Göteborgs Alumnimiddag.

Vem är IAESTE-alumn?

  • Tidigare eller nuvarande IAESTE-trainees
  • Arbetsgivare som erbjudit studenter internships genom IAESTE
  • Tidigare eller nuvarande medlem av IAESTEs kommittéer
  • Tidigare eller nuvarande kontaktperson på företag eller lärosäten

Annual Alumni Conference

Varje år anordnas Annual Alumni Conference (AAC) i samband med IAESTEs årliga konferens någonstans ute i världen, ta chansen att delta!

Kommande Alumnimiddagar


AvancezChalmersU_black_centered

Göteborg

Fredagen den 10 maj 2019

Kontakta vår alumnikoordinator för mer info: alumnico@iaeste.se