Alumni

IAESTE Alumni Network

Ta upp kontakten med gamla IAESTE-vänner genom vårt nätverk för alumner, IAESTE Alumni Network (IAN).

Som medlem i nätverket får du information om vad som händer inom IAESTE både nationellt och internationellt och kan komma i kontakt med gamla vänner.

Ola Sundbeck-Arnäs & Louise Hultén
Ola Sundbeck-Arnäs & Louise Hultén
IAESTE Göteborgs Alumnimiddag.

Vem är IAESTE-alumn?

Tidigare eller nuvarande IAESTE-trainees

Arbetsgivare som erbjudit studenter internships genom IAESTE

Tidigare eller nuvarande medlem av IAESTEs kommittéer

Tidigare eller nuvarande kontaktperson på företag eller lärosäten

IAESTE Alumni Conference

IAESTEs alumnikonferens anordnas i samband med IAESTEs årliga konferens någonstans ute i världen, ta chansen att delta!